امروز : دوشنبه, 27 خرداد 1398
نحوه دریافت خسارت افت قیمت خودرو در پی تصادف رانندگی
3/00 امتیاز از 1 رای
 قیمت خودرو  |     |   137

خیلی از رانندگان به علت ناشی بودن یا بی اطلاعی از قوانین، بعد از وقوع تصادف دچار سردرگمی می شوند. البته از این نکته هم نگذریم که چند وقت یکبار قوانین دستخوش تغییراتی می شوند که در بروز این مشکلات بی تاثیر نیست.
بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سوال مطرح می شود که چه کسی باید گرفتن خسارت در تصادفات ناشی از این اتقاق را پرداخت کند؟ بیمه، فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت میکند؛ در حالیکه در عرف جامعه ما، خودروی تصادفی با غیر تصادفی، تفاوت قیمت دارد.

نحوه دریافت خسارت افت قیمت خودرو در پی تصادف رانندگی

طبق ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت است.
در این راستا هم شخص متضرر می بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می کند.

نحوه دریافت خسارت افت قیمت خودرو در پی تصادف رانندگی  نحوه دریافت خسارت افت قیمت خودرو در پی تصادف رانندگی

نحوه دریافت خسارت افت قیمت خودرو در پی تصادف رانندگی

بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می شود با این توضیح که اگر خسارت بیش از 20 میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.


برچسب ها :  

نظر خود را به اشتراک بگذارید