امروز : پنجشنبه, 06 تیر 1398

تک ستاره ها

  نقد و بررسی  |  

جدیدترین گزارش کیفی داخلی‌ها در شرایطی اعلام شد که طبق آن از 42 مدل خودرو مورد بررسی، تنها یک خودرو با افت کیفی مواجه بوده و باقی به ثبات کیفی رسیدند. در این گزارش که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شده و به مردادماه مربوط می‌شود،


  • 1