امروز : چهارشنبه, 05 تیر 1398

ستاد تنظیم بازار

  قیمت خودرو  |  

تغییرات در وزارتخانه، مانع از اعلام قیمت خودروامتیاز بدهید همانطور که می دانید، اعلام قیمت خودرو از این به بعد به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار محول شده و بنابر دستور وزیر سابق صنعت، محمد شریتعمداری، شورای


  قیمت خودرو  |  

شورای رقابت مخالف سپردن قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار استامتیاز بدهید طبق اخباری که هفته گذشته منتشر شد، شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده و این وظیفه به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان محول شده است.


  • 1